Як написати введення?

Як написати введення?

Введення до дипломної роботи це невід’ємна частина будь-якого дослідження. Введення є однією з найважливіших частин роботи. Дуже часто саме по введенню викладач і опонент формують думку про дипломну в цілому, адже їм набагато легше прочитати введення і висновок і скласти уявлення про зроблене дослідженні, ніж читати всю роботу цілком. Однак студентів нерідко ставить у глухий кут вимога викладача написати введення до роботи на 4 або 5 сторінок.

Який же інформа Зовсім не варто впадати в паніку!

Нижче ми хочемо запропонувати Вам ознайомитися з основною структурою введення до дипломних робіт, яка допоможе полегшити процес написання введення та отримати необхідні 5 сторінок. Виконавши ці вимоги, Ви зможете зробити якісну роботу.

Отже, приступимо: Актуальність дипломної роботи. Розкажіть, чому вважаєте розглянуту проблему актуальною і чому Ви, власне, до неї звернулися.

Так і почніть: актуальність теми пов’язана з тим, що. Практична значимість дипломної роботи.

Напишіть про практичне значення дослідження, тобто поясніть, де, ким і як може бути використана ваша робота. Практична значущість полягає в тому, що.

Наукова новизна дипломної роботи. Вкажіть на відміну Вашої роботи від інших досліджень з цієї проблеми, що нового Ви змогли відкрити по даній темі. Новизна дослідження полягає в. Мета роботи. Мета дослідження вже відображена в темі Вашої роботи. Тема, швидше за все містить такі положення: виявлення, аналіз, оцінка ит. д. Мета проведеного нами дослідження.

Завдання роботи. Для досягнення поставленої мети автор дослідження вважав за необхідне вирішити наступні завдання. Об’єкт і предмет дослідження.

Вкажіть, що є об’єктом дослідження, т. е більш широка проблема вашої роботи, і що є суб’єкт (предмет) дослідження це більш вузька, приватна проблема. Методи дослідження. Тут Ви розповідаєте про ті методи, за допомогою яких писали своє дослідження. Самі основні з використовуваних у сфері дослідження методів наступні: аналітичний, порівняльний, вивчення нормативно-правової бази, вивчення монографічних публікацій і статей, конкретно-історичний, метод узагальнення. Теоретична основа.

За основу методології дипломної роботи беруться роботи вітчизняних і зарубіжних авторів з досліджуваної проблематики. Перерахуйте ті джерела, які використовувалися Вами для написання своєї роботи. Структура роботи. Не у всіх ВУЗах цей пункт обов’язковий, дізнайтеся про це у викладача!

І якщо писати треба, то вкажіть скільки глав в роботі і надайте їх коротку характеристику. Зазвичай, це робиться так: У першому розділі розглядається теоретична сторона проблеми. У другому розділі роботи автор дипломного дослідження аналізує. У третьому розділі дипломної роботи, грунтуючись на результатах аналізу другого розділу, ми хочемо представити можливі способи вирішення проблеми або вдосконалення методу.

Напишіть короткі висновки, до яких Вам вдалося прийти у міру написання роботи. Таким чином, Ви ознайомилися з основними вимогами до написання введення до дипломної роботи.

Однак, перш ніж почати писати, зверніться до методичке Вашого ВНЗ, це допоможе не витрачати дорогоцінний час на пошук непотрібної інформації і написати введення відповідно до вимог навчального закладу, де Ви вчитеся.

Як написати введення?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!