Як зробити аналіз вірша?

Як зробити аналіз вірша?

Аналіз вірша, мабуть, один з найскладніших видів літературознавчої діяльності. Це пов’язано зі специфікою вірша як літературного твору, адже воно, часом, відображає дуже тонкі і таємні почуття і переживання автора, які досить складно піддаються холодному структурному аналізу. Тим не менш, в літературознавстві і в педагогічній діяльності є певні правила, які детально описують, як робити аналіз вірша. З урахуванням цих правил можна скласти план-схему, де по пунктах, в певному порядку вказуються основні критерії аналізу.

Отже, складемо схему, чітко відповідає на питання, як робити аналіз вірша? 1. Спочатку вказується назва вірша і його автор, а потім необхідно розповісти про час появи твору, про історію його створення, де воно було написано, за яких обставин і кому присвячено.

Будь-який літературний твір, і ліричний в тому числі, обов’язково пов’язано з історичною епохою, особливостями даного періоду розвитку суспільства. Тому другий пункт схеми цілком закономірний. 2. Відображення у вірші епохи, її історичних особливостей. 3. Історичний період часу, в який написано твір, так чи інакше, позначається на його жанровому своєрідності. Тому його необхідно охарактеризувати, показавши основні літературні течії та напрямки, близькі автору, і те, як вірш було сприйнято сучасниками.

Перші три пункти схеми показують, як робити аналіз вірша з точки зору соціально-історичного розвитку суспільства, взаємини поета і суспільства та жанрової своєрідності твору. Наступні п’ять пунктів схеми відповідають на питання: як робити аналіз вірша з точки зору його образного світу, а також побудови та розвитку конфлікту у творі. 1. Необхідно переказати зміст вірша, його сюжет. 2. Структура змісту допоможе визначити тему вірша, а також основну думку автора і проблему, яку він ставить у творі.

3. У будь-якому поетичному творі є ліричний герой або образ, який у жодному разі не можна ототожнювати з самим автором. Характеристика ліричного героя, його почуттів, думок і відчуттів допомагає глибше розкрити і зрозуміти поетичний світ твору. 4. Світовідчуття ліричного героя впливає на розвиток конфлікту. У ліричному творі конфлікт, як правило, внутрішньоособистісний, який також необхідно визначити та охарактеризувати.

5. Нарешті, при наявності сюжетної лінії в творі необхідно показати її розвиток, вказавши на зав’язку, кульмінацію і розв’язку. Тепер поговоримо про те, як робити аналіз вірша, щоб розкрити особливості поетичної мови його автора. Це дуже непросте завдання.

1. Потрібно вказати на художні прийоми, використовувані автором, і їх роль у розкритті внутрішнього світу ліричного героя. 2. Проаналізувати основні виражальні засоби мови у вірші: поетичні тропи (метафори, порівняння і т. д.); стилістичні фігури (оксюморон, риторичні питання, звертання, вигуки і т. д.). Виявити особливості поетичної лексики і побудови речень. 3. Важливу роль в аналізі вірша відіграє визначення розміру вірша.

Він створює ритм твору, його мелодію і звучання. 4. Особливу функцію у віршованому творі виконує рима.

Визначення різновиди рими по розташуванню в строфі також входить в аналіз поетичного твору. Перераховані основні аспекти, які потрібно враховувати при відповіді на питання, як робити аналіз твору.

Вдумливе глибше прочитання ліричного вірша допоможе відкрити всі грані поетичної творчості, дивовижну красу поезії та індивідуальний стиль поета.

Як зробити аналіз вірша?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!